Det viktigste bidraget til videre nedgang i antall trafikkdrepte er vår egen atferd - vårt trafikkVETT. Veitrafikkloven regulerer trafikken på en god og trygg måte, men mange omkommer likevel pga av egen og andres atferd - en atferd som IKKE følger reglene.

Hva er det viktigste mht TRAFIKKVETT? Vi har prøvd å sammenfatte dette i 7 punkter.

I Norge har vi både Fjellvettregler og Sjøvettregler som gir gode råd og vink og retningslinjer for fornuftig atferd til fjells og på sjøen. Det er livreddene regler.

Det er lurt å ha noen få knagger å henge sikkerhet på - til sjøs og til fjells. Slik er det også i trafikken. 

trafikkvettregler

Last gjerne ned trafikkvettreglene som PDF her >>

Tekstversjon her >>

Innrammede regler her >>     

Se hvem som har reglene innrammet på veggen >>

BILDER for hver enkelt regel her >>

 

 

Nullvisjonen Agder

Nullvisjonen Agder har tre medarbeidere som driver informasjons- og holdningsarbeid i hele Vest-Agder fylke.

Fylket er delt i tre regioner, Lister-, Lindesnes- og Kr.sandregionen. De tre medarbeiderne er plassert i hver sin region, men hjelper hverandre på tvers av disse "grensene".

TRAFIKKVETTREGLENE som ble lansert høsten 2016 dekker det meste av innholdet i vårt informasjonsarbeid.

Denne nettsiden er opprettet for å øke fokus på disse livreddende huskereglene.

Bruk også vår hovedside med fyldig info:
www.nullvisjonen-agder.no


logo-hvit-bakgrunn-250

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for å avtale informasjonskurs:

Kr.sands regionen:
Tom Erik Dønnestad
906 67 689
E-post

Lindesnesregionen:
Bjørn Ivar Birkeland
918 62 597
E-post

Listerregionen:
Torstein Salvesen
905 55 947
E-post

Vest-Agder fylkeskommune

Det er Vest-Agder fylkeskommune som står bak Nullvisjonen - en satsing på holdningsskapende arbeid som man ikke finner maken til i andre fylker.

www.vaf.no


Del denne siden Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace
Artikkelvisninger
31136


logo lang agder

Nullvisjonen