Vi har satt en god del TRAFIKKVETTREGLER i glass og ramme. Disse deles ut til skoler, barnehager, rådhus, ulike arbeidsplasser, trafikkskoler mm. på Agder. Vårt håp er at mange ønsker å ha disse på veggen som en liten påminnelse.

Målet er at flest mulig ser dette - aller helst voksne.

Dersom alle følger disse reglene kan man faktisk sette en strek over en stor mengde alvorlige trafikkulykker med hardt skadde og drepte.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker et slikt "bilde".
Vi kan også sende utenfor Agder.

Evnt. print og fiks ramme selv.

pdfPDF her >>

regler innrammet

 

Disse stedene har INNRAMMEDE TRAFIKKVETTREGLER på veggen:

 

Kr.sandregionen             Listerregionen                Lindesnesregionen
Skantraf
Trygg Trafikk, fylkeshuset
Samferdselsavd. fylkeshuset
Fylkesrådmannen Kr.sand
KKG
Søgne VGS
Tangen VGS
Vennesla VGS
Vågsbygd VGS
Øvrebø VGS
Fylkeshuset div. steder
Finsland skole
Rosseland skole
Tunballen skole
Oasen skole, Songdalen
Kvarstein skole
Hunsfoss skole
Vennesla skole
Moseidmoen skole
Samkom skole
Skarpengland skole
Eikeland skole
Lunde skole
Nygård skole
Langenes skole
Samfundet skole
Sjøstjerna bhg
Hølleveien familie bhg
Snømya bhg
Solstrålen bhg
Espira Vedderheia bhg
Eikeland oppvekstsenter
Eventyrheia bhg
Finsland bhg
Søgne rådhus
Vennesla rådhus
Songdalen rådhus
Iveland rådhus
Birkenes rådhus
Lillesand rådhus


Radio Kvinesdal
Radio Lyngdal
KVS Lyngdal
Statens Vegvesen Flekkefjord
Sirdal rådhus
Lyngdal Kristne Grunnskole
Berge skole
Feda skole
Austerdalen skole
Vesterdalen skole
Liknes skole
Kvinlog skole
Eiken skule
Kollemo skule
Sirdal VGS
Borhaug skole
Farsund rådhus
Kvinesdal rådhus
Hægebostad rådhus
Flekkefjord rådhus
Feda barnehage
Rafoss barnehage
Eilert Sundt VGS
Eilert Sundt avd. Lista
Eilert Sundt avd. Lyngdal
Flekkefjord VGS
Flekkefjord VGS avd. Kvinesdal
Bentz Trafikkskole
Lista ungdomsskole
Husebyparken mottak
Fjotland barnehage
Lyngdal ungd.skole
Farsund ungd.skole
Kvinesdal ungd.skole
Eramet
Årnes skole
Gyland skole
Sira skole
Lyngdal rådhus
Farsund voksenopplæring
Lygna næringshage
Vanse skole
Farsund barneskole
Hægebostad barnehage
Eiken barnehage
Nygård barnehage
Austerdalen barnehage

Sørlandsreklame
Byremo VGS
Mandal VGS
Mandal rådhus
Lindesnes rådhus
Marnardal rådhus
Åseral rådhus
Audnedal rådhus
Kyrkjebyg skule
Bjelland skole
Laudal oppv.senter
Øyslebø skole
Byremo barneskole
Byremo ungd.skole
Byremo voksenoppl.
Frøysland skole
Furulunden skole
Nyplass skole
Lindesnes ungd.skole
Saniteten barnehage
Byremo menighet
Blomdalen ungd.skole 

 

trafikkvettregler

 

Last gjerne ned trafikkvettreglene som PDF her >>

Tekstversjon her >>

Innrammede regler her >>       

Se hvem som har reglene innrammet på veggen >>

BILDER for hver enkelt regel her >>

 

Nullvisjonen Agder har tre medarbeidere som driver informasjons- og holdningsarbeid i hele Agder fylke.

Fylket er delt i tre regioner, Lister-, Lindesnes- og Kr.sandregionen. De tre medarbeiderne er plassert i hver sin region, men hjelper hverandre på tvers av disse "grensene".

TRAFIKKVETTREGLENE dekker mye av innholdet i vårt informasjonsarbeid.

Denne nettsiden er opprettet for å øke fokus på disse livreddende huskereglene.

Bruk også vår hovedside med fyldig info:
www.nullvisjonen-agder.noLogo liten hvit 72dpi

Ta gjerne kontakt med oss for å avtale informasjonskurs:

Kr.sands regionen:
Tom Erik Dønnestad
906 67 689
E-post

Lindesnesregionen:
Bjørn Ivar Birkeland
918 62 597
E-post

Listerregionen:
Ronni Ellefsen
911 03 973
E-post

HØR GJERNE VÅRE MANGE EPISODER I VÅR PODCAST:

podcast 1

Det er Agder fylkeskommune som står bak Nullvisjonen Agder - en satsing på holdningsskapende arbeid som man ikke finner maken til i andre fylker.

Del denne siden Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

  • Artikkelvisninger 94567


Lang logo 72dpi

Nullvisjonen