NULLVISJONENS TRAFIKKVETTREGLER

Antall drepte og hardt skadde skal ned. Det er viktig at biler og veier er tryggest mulig, men viktigst av alt er VÅR EGEN ATFERD – de fleste ulykker skyldes oss selv!

- og det koster ingenting for hver enkelt av oss å justere atferden litt.

 

1. FART

Hold fartsgrensene og avpass farten etter vær, føre og trafikk.

 

2. BILBELTE

Bruk alltid bilbeltet, både i forsetet, baksetet og i buss.  Husk riktig sikring av barn.

 

3. RUS – TRØTTHET

Vær alltid rusfri når du kjører.  Vær også obs mht trøtthet og medisiner.

 

4. TELEFON

Bruk lovlig håndfriløsning  - og unngå å klikke på telefonen når du kjører.

 

5. REFLEKS

Gjør deg godt synlig når du går eller løper i mørket - og alltid når du sykler, kjører moped/mc eller rir.

 

6. HJELM

Reduser faren for hodeskader ved å bruke hjelm  når du sykler eller kjører moped/mc.

 

7. VIS HENSYN

Vær en medspiller i trafikken, vis hensyn til andretrafikanter og bidra til at alle kommer trygt hjem.

 


     KOPIÈR GJERNE!!

 

Last gjerne ned trafikkvettreglene som PDF her >>

Tekstversjon her >>

Innrammede regler her >>     

Se hvem som har reglene innrammet på veggen >>

BILDER for hver enkelt regel her >>

Nullvisjonen Agder har tre medarbeidere som driver informasjons- og holdningsarbeid i hele Agder fylke.

Fylket er delt i tre regioner, Lister-, Lindesnes- og Kr.sandregionen. De tre medarbeiderne er plassert i hver sin region, men hjelper hverandre på tvers av disse "grensene".

TRAFIKKVETTREGLENE dekker mye av innholdet i vårt informasjonsarbeid.

Denne nettsiden er opprettet for å øke fokus på disse livreddende huskereglene.

Bruk også vår hovedside med fyldig info:
www.nullvisjonen-agder.noLogo liten hvit 72dpi

Ta gjerne kontakt med oss for å avtale informasjonskurs:

Kr.sands regionen:
Tom Erik Dønnestad
906 67 689
E-post

Lindesnesregionen:
Bjørn Ivar Birkeland
918 62 597
E-post

Listerregionen:
Ronni Ellefsen
911 03 973
E-post

HØR GJERNE VÅRE MANGE EPISODER I VÅR PODCAST:

podcast 1

Det er Agder fylkeskommune som står bak Nullvisjonen Agder - en satsing på holdningsskapende arbeid som man ikke finner maken til i andre fylker.

Del denne siden Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

  • Artikkelvisninger 94563


Lang logo 72dpi

Nullvisjonen