NULLVISJONENS TRAFIKKVETTREGLER

Antall drepte og hardt skadde skal ned. Det er viktig at biler og veier er tryggest mulig, men viktigst av alt er VÅR EGEN ATFERD – de fleste ulykker skyldes oss selv!

- og det koster ingenting for hver enkelt av oss å justere atferden litt.

 

1. FART

Hold fartsgrensene og avpass farten etter vær, føre og trafikk.

 

2. BILBELTE

Bruk alltid bilbeltet, både i forsetet, baksetet og i buss.  Husk riktig sikring av barn.

 

3. RUS – TRØTTHET

Vær alltid rusfri når du kjører.  Vær også obs mht trøtthet og medisiner.

 

4. TELEFON

Bruk lovlig håndfriløsning  - og unngå å klikke på telefonen når du kjører.

 

5. REFLEKS

Gjør deg godt synlig når du går eller løper i mørket - og alltid når du sykler, kjører moped/mc eller rir.

 

6. HJELM

Reduser faren for hodeskader ved å bruke hjelm  når du sykler eller kjører moped/mc.

 

7. VIS HENSYN

Vær en medspiller i trafikken, vis hensyn til andretrafikanter og bidra til at alle kommer trygt hjem.

 


     KOPIÈR GJERNE!!

 

Last gjerne ned trafikkvettreglene som PDF her >>

Tekstversjon her >>

Innrammede regler her >>     

Se hvem som har reglene innrammet på veggen >>

BILDER for hver enkelt regel her >>